15 Eylül 2012 Cumartesi

LİNEER CEBİR ÖZEL DERS - ÖZEL LİNEER CEBİR DERSİ

LİNEER CEBİR ÖZEL DERS: matematiğin kendisi kadar yaşlı bir dalıdır, çok kullanışlı bir konudur ve onun temel kavramları matematiğin farklı alanlarında ve uygulamalarında ortaya çıkar ve  kullanılır.


Konunun sayı teorisi (elementer ve cebirsel), geometri, soyut cebir (grup, halka, cisim, Galois teorisi), analiz (diferansiyel denklemler, integral denklemler ve fonksiyonel analiz) ve fizik gibi farklı alanlarda köklerinin bulunması şaşırtıcı değildir.

LİNEER CEBİR ÖZEL DERS'in temel kavramları arasında lineer denklemler, matrisler, determinantlar, lineer dönüşümler, boyut, bilineer biçimler, kuatratik biçimler ve vektör uzayları vardır.

Bu kavramlar  birbirine yakından bağlı olduğundan, bir çoğu genelde verilen bir kavramda  (örnek olarak  lineer denklemler ve matrisler) ortaya çıkar ve onları birbirinden ayırmak çoğu kez  mümkün değildir.
ÖZEL LİNEER CEBİR DERSİ başarıyla öğrenmek için bizi arayın.


LİNEER CEBİR KONULARI

Lineer denklem sistemleri ve matrisler
Matris işlemleri
Özel matrisler
Elemanter satır ve sütun işlemleri
Echelon form
Elemanter matrisler
Ters matris
Eşdeğer matrisler
Determinantlar; determinant özellikleri
işaretli minörler ve bir matrisin Ek matrisi
Ters matrisin elde edilişi
Lineer denklem sistemlerinin çözümleri
Kramer kuralı. 
Vektör Uzayları; vektör uzayları
Alt uzaylar
Lineer bağımsızlık
Taban ve boyut
Koordinatlar
Taban değişimi
Bir matrisin rankı. İç çarpım uzayları; standart iç çarpım
Ortogonal alt Uzaylar
Bir alt uzayın ortogonal tümleyeni
iç çarpım
iç çarpım uzayları
Normlu Uzaylar
Cauchy-Schwarz eşitsizliği
Ortogonal tabanlar
Ortogonal matrisler
Gram-Schmidt ortogonalleştirme yöntemi
İç Çarpım Uzayları: standart iç çarpım
Ortogonal taban
Gram-Schmidt metodu. Özdeğer ve 
Özvektörler:
köşegenleştirme
Cayley-Hamilton Teoremi
Kuadratik formlar. Nümerik 
Uygulamalar:
Gauss Eliminasyon
Pivot seçimi
Matris normu
Ortogonal transformasyonlar
Özdeğer problemleri
Faktorizasyon
Ters matris bulunması
En küçük kareler yöntemi
Jordan 
Kanonik formu
Polinomlar; polinom halkaları
Asal çarpanlara ayrılışı
Lagrange interpolasyonu. Kanonik 
Formlar; karakteristik polinom
Minimal polinom
Öz uzaylar
invariyant alt uzaylar
Köşegenleştirme
Üçgenleştirme
invariyant direkt toplam
Ayrışım teoremi. Rasyonel ve Jordan 
Formu; sıfırlayıcı alt uzaylar
Devirli alt uzaylar
Jordan formu
invariyant çarpanların 
Bulunması. Bilineer Formlar; bilineer formlar
Simetrik formları
Uniter ve ortogonal 
Dönüşümler
Eşlek uzaylar.
Giriş; tam sayılarda aritmetik
Denklik bağıntısı
Fonksiyonlar. Gruplar; grup aksiyonları
Alt Grup
Normal alt grup
Lagrange teoremi
Homomorfizmalar
Cayley teoremi
Permütasyon Grupları
Eşlenik sınıfları
Grubun sınıf denklemi
Değişmeli grupların yapısı. Halkalar; halka ve idealler
Polinom halkaları
Bölüm halkaları
Homomorfizmalar
Kesir cismi
Tektürlü asal 
Çarpanlara ayrılabilme
Temel ideal bölgesi
Euclid bölgesi
Asal ve maksimal idealler Polinom 
Halkalarında asal çarpanlara ayrılış

LİNEER CEBİR ÖZEL DERS - ÖZEL LİNEER CEBİR DERSİ

Tel1:0 - 212 - 236 22 19
Tel2:0 - 545 - 640 06 74